Partitures

L’edició d’aquestes partitures ha estat realitzada per la Partituroteca i Centre de Documentació Musical de la UIB. Aquest centre, ubicat a l’edifici de Sa Riera, fou creat l’any 1996 per Joan Company, per tal de crear un fons documental de la música de les illes: biblioteca, partituroteca, hemeroteca, discoteca, material fonogràfic, audiovisual i fotogràfic però, sobretot, un centre receptor i difusor dels llegats dels compositors de les Balears.

Aquest espai pretén ésser un centre de recerca obert a tots els interessats en el món de la música, amb especial deferència a la pròpia de les Balears, el repertori coral i la pedagogia musical.

Partitures per descarregar

(Popular romancesca)
Versió coral a 4 veus mixtes: Josep Massot i Planes (1876-1943)

Descarrega

Versió coral a 6 veus mixtes
Música: Daniel G. Artés (1983)

Descarrega

Lletra: Marià Aguiló (1835-1900)
Música: Miquel Tortell (1802-1868)
Versió coral a 5 voces mixtas: Joan M. Thomàs (1896-1966)
Edició revisada per Joan Company (1954)

Descarrega

Lletra: G. Janer Manila (1940)
Música: A. Rodríguez Sabanés (1957)

Descarrega

Harmonització: Arnau Reinés (1954)

Descarrega

Harmonització: Francesc Crespí (1955)

Descarrega

Música: Antoni Noguera i Balaguer (1856-1904)
Lletra: Joan Alcover (1854-1926)

Descarrega

Lletra: Joan Alcover (1854-1926)
Música: Amadeus Vives (1871-1932)
Versió coral: Francesc Batle (1933)

Descarrega

Lletra: G. Janer Manila (1940)
Música: A. Rodríguez Sabanés (1957)

Descarrega

Música: Antoni Noguera i Balaguer (1856-1904)
Poesia: Gabriel Alomar Villalonga (1873-1941)

Descarrega

Harmonització: Francesc Crespí (1955)

Harmonització: Francesc Crespí (1955)

Descarrega

Música: Antoni Parera Fons
Lletra: Guillem d’Efak
Adaptació per a banda: Biel Oliver “Torres”

Descarrega

(Tradicional mallorquina)
Versió coral a 4 veus mixtes: Francesc Batle Pons (1933)

Descarrega

Música: Antoni Torrandell (1881-1963)
Lletra: Guillem Colom (1890-1979)

Descarrega