Centre de Documentació Musical

Aquest servei pretén reunir tot tipus d’informació i de materials musicals, destinats a la consulta dels interessats.

Biblioteca: tractats, manuals, biografies, enciclopèdies, diccionaris (Diccionario de la Música Epañola e Hispanoamericana, Diccionari de la Música Catalana, Valenciana i Balear, New Grove, Diccionario Harvard de Música …)

Revistes musicals: locals i internacionals (sobre musicologia, divulgatives…), actuals i antigues.

Discografia: de les Illes, de caràcter general, etc.

Epistolari: de J. M. Thomàs (Falla, Stravinski, etc.), d’A. Matheu, de B. Oliver …

Programes de concerts, informació de festivals i cursos

Recursos musicals: sistema informàtic d’edició i catalogació.

Material fotogràfic: fotos de festivals, compositors, intèrprets, etc.

 

QUÈ TENIM?

La recuperació del nostre patrimoni és una de les fites del centre. Fins ara, això ha estat possible gràcies a la desinteressada i valuosa col·laboració de les famílies o els amics-coneguts dels nostres músics. La custòdia, la catalogació, la informatització i el manteniment d’aquests arxius musicals són el nostre compromís i repte, perquè tots els estudiosos o interessats, musicòlegs o intèrprets, aficionats o estudiants, en aquests llegats musicals puguin trobar una documentació totalment al seu servei.

 

Llegats:

Gràcies a les donacions fetes per familiars o pels compositors mateixos, podem disposar del major catàleg d’obres de compositors de les Illes Balears reunides en un sol espai i disponibles per a totes les persones interessades. Resta obert a la recepció de nous llegats i està en fase de catalogació dels existents.

 1. Llegat Joan Maria Thomàs (donació feta per la família Thomàs) constituït per partitures editades i publicacions de Ediciones Capella Clàssica, col·leció de les revistes Philharmonia i Pax et Ars, documentació vària sobre els Festivals Bellver i els Festivals Chopin, l’Associació Bach i la Capella Clàssica; epistolari, fotografies i diapositives, material gràfic, quaderns d’activitats diverses, esborranys de sermons, programes de concerts, reculls de premsa, revistes musicals… Aquest llegat es va incrementant paulatinament.
 2. Llegat d’Antoni Matheu (donació feta per Bartomeu Matheu, germà de l’eminent organista i compositor) constituït per totes les composicions manuscrites de l’autor, partitures manuscrites de compositors balears del seu temps, biblioteca, partitures del gran repertori organístic i partitures diverses (piano, orquestrals), reduccions d’òpera de l’arxiu de Julià Samper, exemplars discogràfics de Matheu, epistolari.
 3. Llegat d’Antoni Torrandell (donació feta per Bernat Torrandell, fill de l’insigne pianista i compositor) constituït per còpies de tota la seva producció, alguns manuscrits i documents varis. Aquest llegat es va incrementant paulatinament amb donacions de documents elaborats i/o recopilats per Bernat Torrandell (biogràfics, fotogràfics, epistolari, reculls de premsa, discs compactes, material gràfic i altres).
 4. Llegat de Bartomeu Oliver (donació feta per Bartomeu Massanet, amic i deixeble de l’il·lustre director i compositor) constituït per tota la producció de l’autor que es trobava a ca seva després de la seva mort: originals manuscrits (simfònica, per a banda, per a cor, de cambra, vocal, arranjaments, guions) i documents varis (epistolari, fotografies, reculls de premsa, objectes personals).
 5. Arxiu musical del Parlament de les Illes Balears (provinent de l’antiga Biblioteca del Círculo Mallorquín. Cessió feta per la Mesa del Parlament) constituït per obres manuscrites de Miquel Marquès, òperes —italianes, sobretot— i música de saló.
 6. Llegat d’Antoni Martorell (donació feta pel propi compositor) constituït per còpies d’una part de la seva producció.
 7. Arxiu sonor de Tomàs Seguí Payeras (donació feta per ell mateix) que inclou més de sis mil enregistraments (uns 5.000 —LP, CD— 640 vídeos, 500 cassets i 40 cintes d’enregistraments professionals) en tot tipus de suport (rotlles, vinils, cassets, discs compactes, vídeos, un disc dur extern amb enregistraments audiovisuals), i de tot tipus de música. Cal destacar una magnífica col·leció d’òpera.
 8. Llegat d’Antoni Noguera (donació feta pel pianista Joan Moll) que inclou una partitura manuscrita per a piano inèdita d’Isaac Albéniz, els manuscrits de la seva obra coral, partitures d’altres compositors dedicades a ell (Granados…), documents personals i, sobretot, el manuscrit de Cantos, bailes y tocatas populares de Mallorca i Honorat Noguera (edició del Vou-veri-vou de 1887, entre d’altres).
 9. Llegat de Joan Moll (donació feta pel propi pianista) que ha donat col·lecions de revistes musicals, enregistraments sonors, documentació sobre Baltasar Samper, Joan Maria Thomàs, etc. i partitures manuscrites d’autors de les illes. En projecte: entrega de la seva biblioteca (especialment interessant per tota la producció pianística, especialment de les Illes Balears).
 10. Llegat de la família Massot i Muntaner. Unes 420 partitures, uns 180 discs vinil, el piano vertical Lladó (constructor mallorquí) … Conjunt de documents, imatges, obres d’art i gravacions que formen el Llegat Massot i Muntaner-Capó-Planes —format com a resultat de l’activitat professional de diversos membres de la família, des del patriarca músic Guillem Massot i Beltran—, preservat pel donant, el seu germà Josep Massot i Muntaner i els seus nebots Guillem Massot i Juan i Joan Massot i Juan. Partitures, tant autògrafes com impreses, de diversos compositors, tant mallorquins com de fora de Mallorca. Bibliografia musical: d’exemplars dels segles XVII, XVIII, XIX i XX; Revistes mallorquines del segle XIX i inicis del XX …
 11. Llegat de la família de Lluís Ballester. El senyor Lluís Ballester fa donació a la UIB del fons documental del seu pare, el senyor Ramon Ballester Vives, amb la intenció d’afavorir la difusió i el gaudi públic d’aquest fons mitjançant la seva integració a la Partituroteca i Centre de Documentació Musical de la Universitat de les Illes Balears. Entre les seves obres destaquen Suite Mediterránea (1985), Concert per a orquestra (1978), Enyorança(1943), Goigs a Sant Joan Baptista (1944), entre d’altres. Ramon Ballester va morir l’any 2012.
 12.  Llegat de Joan Company. Especialment, obres manuscrits i epistolari de Baltasar Samper amb Josep Valls, partitures inèdites de Baltasar Samper (concert per a piano i orquestra …), partitures corals, bibliografia, etc.
 13. Altres donacions (partitures, llibres, revistes, discografia, etc.): Agustí Aguiló, Anthony Bonner, Jaume Bover, Xavier Carbonell, Antoni Colomar, família Salleras-Martorell, Antoni Mir, Joan Parets, Marielva Rísquez, Salvador Romero, Aurea Sampietro, Antoni M. Thomàs, Josep Ros i Sancho, Xavier Gelabert i Muntaner, Bàrbara Duràn, Toni Pizà, Maria Francisca Sureda Blanes, Jaume Bover (llibres i discs …), Bàrbara Duràn, Famíllia Casasayas … Consell de Mallorca, Consell d’Eivissa, Blau, Ona-Digital, Fundació AC

 

QUÈ OFERIM?

 • Poder realitzar consultes de documents: partitures, bibliografia, hemeroteca, bases de dades, repertoris i mètodes d’educació musical, discoteca, repertoris corals.
 • Consultar arxius i fons documentals de compositors de les Illes Balears, de cara a la investigació (tesis, projectes de fi de carrera).
 • Col·laborar amb institucions o centres musicals, públics i privats, sobre temàtica musical en general; assessorar en matèries de documentació, historiografia, etc.
 • Editar partitures musicals, tant a nivell privat o particular com amb institucions o fundacions musicals.
 • Coordinar visites de centres escolars relacionats amb el món de la música.
 • Facilitar l’accés al servei de préstec interbibliotecari de la UIB.

 

QUI ENS VISITA?

Al llarg d’aquests anys, i malgrat el poc temps d’existència activa d’aquest centre i les limitacions humanes o de personal, moltes han estat les persones que s’han apropat a aquest servei cultural i musical:

 • Estudiants (de Mallorca, Menorca, Eivissa, Barcelona, Alacant, València, Castelló).
 • Professors (d’infantil, primària i secundària, del conservatori, universitaris).
 • Musicòlegs (universitats de Barcelona, Madrid, Oviedo, Santiago, San Sebastián).
 • Investigadors de: les Illes Balears, Catalunya, País Valencià, País Basc, Andalusia, Berlín, Brussel·les, Siena, Islàndia, Nova York…
 • Directors de corals i de banda (de les illes i de Catalunya, especialment).
 • Intèrprets musicals i aficionats.

 

AMB QUI COL·LABORAM?

 • Conservatoris i escoles de música (Consevatori Professional i Superior de Música de les Balears, Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner, Escola Superior de Música de Catalunya —ESMUC—, Associació d’Escoles de Música de Mallorca, escoles de música de Calvià, Marratxí, Cala Rajada, Conservatori Municipal de Palma … entre d’altres).
 • Fundacions o societats (Sociedad General de Autores, Archivo Manuel de Falla de Granada, Centro de Documentación Musical de Andalucía, Fundació Pública de les Balears per a la Música, Fundació Rubió i Tudurí de Menorca, Institut Valencià de la Música, Àrea de Creació Acústica, Fundació Teatre Principal de Palma, Biblioteca Diocesana de Mallorca).
 • Orquestres d’arreu d’Espanya.
 • Universitats (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Oviedo, Universidad de Alcalá).
 • Editorials (Edicions 62, Gran Enciclopèdia Catalana, GEM, Diccionario de la música española e hispanoamericana, Di 7).
 • Federacions (Federació Balear de Bandes de Música, Federació de Corals de Mallorca, Federació Catalana d’Entitats Corals, Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, COACE —Federación de Coros de España—, Federación de Coros de Euskal Herria).
 • Ajuntaments de les illes (Eivissa, Maó, Sant Llorenç, Felanitx, Artà, Porreres, Santa Maria i altres).
 • Parròquies/cors o escolanies parroquials (Santa Maria de Maó, Capella Davídica de la Catedral de Menorca, Sant Joan, Sant Jaume de Palma, Escolania de Lluc, Cor Jove dels Països Catalans).
 • Centres escolars de primària i secundària.
 • Altres: Biblioteca de Catalunya, Consell de Mallorca, Arxiu Municipal de Palma, Museu de Mallorca, Biblioteca Nacional (Madrid).

 

MEMÒRIES DELS DARRERS CURSOS

 • Donacions de: Tomàs Seguí Payeras, Joan Moll Marquès, Antoni Colomar Servera, Xavier Carbonell Castell, Toni Pizà … Antoni Ma Thomàs (fons Joan Ma Thomàs), Bernat Torrandell (fons Antoni Torrandell), Salvador Romero (fons Andreu Gelabert), Bàrbara Duràn (fons Rafel Nadal).
 • Classes col·lectives, impartides a la Partituroteca, dels alumnes d’orgue del Conservatori Superior de Música i dels tres cursos de Magisteri Musical d’Alberta Giménez.
 • Per a l’exposició «La música a Mallorca», a l’Arxiu Municipal de Palma, hem deixat en préstec tutelat la partitura manuscrita de La vida de P. Miquel Marquès.
 • Per a la realització del documental sobre Joan Ma Thomàs, dirigit per Antoni Ma Thomàs i projectat a Valldemossa, s’han deixat en préstec tutelat diversos documents del fons Thomàs.
 • Amb el suport del Consell Insular de Mallorca i el patrocini de la Fundació Caixa Catalunya, hem editat: Terra endins d’Antoni Torrandell, Sons de Mallorca de Bartomeu Oliver i Mis plegarias íntimas de Miquel Marquès.
 • Mencionar la descoberta al nostre fons d’una partitura inèdita de música per a piano de Isaac Albéniz, datada el 20 de maig de 1890.