Presentació

Partituroteca i Centre de Documentació Musical de la UIB [CDM.uib]

Director fundador: Joan Company i Florit

 

La Partituroteca i el Centre de Documentació Musical de la UIB sorgiren amb la finalitat de crear a les Illes Balears un espai aglutinador/centralitzador i difusor de tota l’activitat musical impresa, amb especial deferència a la producció de les Illes Balears.

Fou fundada l’any 1996 per Joan Company, per tal de crear un fons documental de la música de les illes: biblioteca, partituroteca, hemeroteca, discoteca, material fonogràfic, audiovisual i fotogràfic però, sobretot, un centre receptor i difusor dels llegats dels compositors de les Balears.

Al llarg d’aquests anys, la Partituroteca s’ha anat consolidant i reforçant com un centre viu que pretén la recuperació i divulgació del nostre patrimoni. La concreció d’aquest centre ha estat un dels vells i ambiciosos projectes de l’antiga Aula de Música: constituir un fons documental de la música de les Illes Balears, és a dir, crear i organitzar un arxiu musical relacionat amb tot el quefer artisticomusical de les nostres illes.

Està integrada en el Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears, ubicada al tercer pis de l’edifici Sa Riera (carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma) i disposa de cinc espais destinats a sala de consulta, fonoteca i sala d’assaig, arxiu, magatzem i un despatx on es custodien els arxius històrics d’especial rellevància.

S’adreça i resta oberta a tots els interessats en la música i els músics de les nostres illes: professorat i estudiants universitaris, alumnes dels conservatoris, professors de música de primària i de secundària, escoles de música, i a tots els professionals o afeccionats a la música en general.

 

QUÈ FEM?

 • Ordenar i catalogar arxius musicals i personals de compositors de les nostres illes per fer-los accessibles als investigadors.
 • Reunir informació musical diversa d’arreu del món: publicacions, revistes, cursos, festivals, congressos, concerts…
 • Propiciar la donació de nous llegats.
 • Editar i distribuir pertot arreu partitures inèdites de compositors balears (Missa de Rèquiem de Jaume Alaquer, col·lecció La nostra música).
 • Anar augmentant el fons de llibres, partitures i enregistraments sonors i audiovisuals, amb especial deferència a tot allò referit a les Balears (a ser possible, mitjançant donacions i/o intercanvis).
 • Col·laborar amb altres entitats a nivell estatal (AEDOM, ERESBIL, Universidad Complutense de Madrid, Secció de música de la Biblioteca de Catalunya, COBDC, ESMUC) en tasques de la normalització terminològica de la música.
 • Digitalitzar, a través de la unitat de Digitalització i Accés Ober i el web de la UIB, aquells documents de la Partituroteca més susceptibles de deterioració.
 • Compilar bases de dades musicals i facilitar l’accés a recursos digitals de tot tipus.
 • Buidar cançoners i les revistes de música i musicologia més rellevants per als usuaris del centre (Revista de musicología, Goldberg, Música y educación, Nassarre, Caramella, Revista musical catalana, Quodlibet), per tal de poder recuperar-ne els títols.
 • Crear, en col·laboració amb la unitat de Catalogació i Processament Tècnic de la UIB, registres d’autoritat, amb les seves corresponents referències, dels compositors amb obra a la Partituroteca.
 • Emprendre, amb el suport del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, tasques de divulgació del patrimoni bibliomusical illenc a partir de documents depositats al centre.
 • Recollir materials pedagògics —partitures, eines de fer música, llibres, discografia— per als professors de música.
 • Investigar i prosseguir els estudis de música amb les noves tecnologies: edicions musicals en suport informàtic.
 • Col·laborar amb institucions públiques i privades, de les illes i d’arreu del món, en matèria d’arxivística i documentació musical especialitzada en les Illes Balears.

 

COM HO FEM?

A través de la Partituroteca i del Centre de Documentació Musical.

 

ON SOM?

La Partituroteca i el Centre de Documentació Musical de la Universitat de les Illes Balears es troben ubicats al tercer pis de l’edifici Sa Riera, al carrer de Miquel dels Sants Oliver, núm. 2, de Palma.

Codi Postal:    07122

Telèfons:   971 17 25 09 / 971 17 30 49

Correu electrònic: partituroteca@uib.es / joan.company@uib.es

Web del Servei de Biblioteca i Documentació (SBD):

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/biblioteca

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/biblioteca/biblioteques/partituroteca.htm (enllaç directe a la Parituroteca)

 

QUI SOM?

Director:  Joan Company

Director del Servei de Documentació i Arxiu: Joan Espina

Bibliotecària: Clara Rul·lan

Per a més informació: https://www.coraluib.com/partitures/

Consultes al catàleg: http://biblioteca.uib.cat/

 

Alumnes becaris: Josep Alarcón (curs 1996-1997), Xavier Font i Maria Àngela, Melis (curs 1997-1998), Xavier Font (curs 1999-2000), Ricard Terrades (curs 2000-2001)

Col·laboradors al llarg d’aquests anys:

Irina Capriles, Xisca Clar, Jaume Falconer (disseny gràfic), Ricard M. Gámez (edició musical), Catalina Morey (coordinadora projecció activitats), Lluïsa Rullan (bibliotecària), Josep F. Salvà, Pere Siquier, Maria Francisca Sureda, Katalin Szentirmai (edició musical), Raquel Torres, Antoni Tudurí i Ferran Vaquer.