Choralment 2.0
Publicada el 07/02/2013

Benvolguts cantaires, seguidors de la Coral i/o de les seves filials, aficionats al món coral, col·legues directors, cantaires d’altres corals…

Avui obrim una nova etapa dins el pelegrinatge musical de la Coral Universitària o Coral Universitat de les Illes Balears (CUIB). Una etapa marcada per les noves tecnologies i una nova font de comunicació entre tots: família coral, seguidors i benefactors, moviment coral i aficionats a la música, particularment coral i vocal.

Tal vegada és bo recordar els nostres orígens per a entendre millor el que hem anat fent al llarg d’aquests 36 anys i el que som avui.

El 19 de maig de 1977, un diari local, amb motiu del primer concert de la Coral Universitària al Convent de Sant Jeroni de Palma, va escriure: “Neix una nova coral”. Poc temps després, pel 10è aniversari de la Coral, el Diario de Mallorca (19-VI-1987) va recollir un “repertori d’opinions” a càrrec de veus autoritzades del panorama musical illenc que manifestaren: “…és un nou estil de coral que ha romput motlos…”; “…ha estat un cor que ha suposat una iniciativa —la primera— per canviar el món coral mallorquí…”; “…sempre he pensat que la CU ha aportat una renovació dins la polifonia vocal…”.

Des d’aquells inicis, amb una trentena d’entusiastes veus joves, fins avui, la Coral Universitat de les Illes Balears i les seves corals filials arrepleguen més de quatre-centes veus de totes les edats —des dels 5 anys fins als 80—, estudis i professions.

Sempre he cregut que el cant coral té una força especial, un encís o embruix que fins i tot supera les dimensions estrictament musicals. Una coral no solament és un conjunt de persones que canten, sinó que és un espai i un cercle on les relacions humanes, amb les seves vivències i convivències, esdevenen una font de coneixences immillorable, d’amistats fortes i sòlides, tot regat del do de la gratuïtat. Quants són —som— els qui hem fet companys i amics dins el pelegrinatge de la Coral o des de les seves filials?; fins i tot, quantes parelles s’han conegut en el món coral! (jo mateix!!!). Evidentment, parl del cant coral vocacional o amateur que, sens dubte, és el mitjà més apropat a tothom de fer música en un col·lectiu, i l’instrument més senzill i adequat per a la pràctica vocal.

La pràctica del cant coral és una eina i un element que consideram formatiu (tant musical com humanístic) per a la persona i pot ser una ocasió per descobrir i cultivar la sensibilitat artística. Sabem —però ens cal recordar-ho contínuament, i més en uns moments en què el treball solidari, disciplinat, gratuït i anònim no té gaires devots ni adeptes— que el cant coral EDUCA.

Això és el que pretenem amb aquest nou espai. En les vostres pantallles teniu, a més d’un mitjà de comunicació i divulgació, una eina amb la qual volem donar lloc a la informació i a l’educació. A més dels apartats habituals de les pàgines web o blogs (biografies/curricula, agenda, etc.), n’hi trobareu d’altres dedicats a articles sobre música en general i de caràcter divulgatiu o de recerca, partituroteca (edicions del nostre patrimoni musical), enregistraments d’autors illencs o de compositors universals, formació vocal i/o de direcció coral, etc.

Esper que aquesta “nova pàgina” de la CUIB sigui una ocasió més i una manera actual de difondre i estimar el Cant Coral en majúscules.

Que el treball, la constància, la disciplina, el rigor i la solidaritat segueixin il·luminant el nostre caminar coral, servant sempre la fidelitat a la nostra terra, en tot el que significa, i la universalitat amb tots els músics i totes les músiques del món.

A tots els qui heu fet possible aquesta realitat (cantaires, directors, caps de corda, professors de cant, pianistes, equips de secretaria, col·laboradors, públics etc.: GRÀCIES!!

Choralment,

Joan Company
Director-fundador de la Coral Universitat de les Illes Balears

Deixa un comentari

* Camps obligatoris

captcha

Please enter the CAPTCHA text