“Entre cants i caramelles” en parlam amb J. V. Franco, el seu compositor
Publicada el 12/12/2022

Amb motiu de l’estrena de la peça Entre cants i caramelles al concert de Nadal d’enguany parlam amb José Vicente Franco Landete, el seu compositor,  per aprofundir de la seva mà una micona més en l’obra.

Qui és en J. V. Franco Landete?
Bé, sempre és complicat definir-se a un mateix. Imagín que em podria descriure com un músic
que ha tingut la sort de poder dedicar-se professionalment a la música. Som professor músic a
Simfovents Palma, en l’especialitat de tuba, raó per la qual ja fa gairebé 14 anys que residesc a
Mallorca d’una manera continuada. Ha estat durant aquest temps que he desenvolupat la
meva faceta com a compositor, supòs que com a resultat de la meva personalitat inquieta i
l’estima que tenc per la música. Som un amant de la naturalesa i de la tranquil·litat, gaudesc
d’una bona passejada i del bon menjar amb bona companyia, i que no hi faltin mai una
conversa interessant ni un riure per qualsevol motiu.

Per què vares compondre aquest recull de cançons populars illenques?
Com he dit, tenc una personalitat prou inquieta i no hi ha vessant de la música que no
m’atregui. Aquest fet m’ha comportat una immersió cultural a Mallorca lligada directament
amb el món de les xeremies. Toc les xeremies i crec que em puc considerar xeremier, això
m’ha obert una finestra enorme al repertori de peces tradicionals que hi ha a Mallorca i, per
afinitat, a Menorca, Eivissa i Formentera. La següent passa era ja molt senzilla i, més encara,
quan te trobes peces de gran qualitat i bellesa.

Què destacaries o comentaries d’aquest petit recull nadalenc?
Si he de destacar una cosa d’aquesta obra, ha d’ésser el seu procés creatiu. Inicialment vaig fer
aquesta obra només per a banda, purament instrumental. Més endavant va sortir un projecte
de col·laboració entre Simfovents Palma i la Coral Universitat de les Illes Balears, a partir del
qual en Joan Company i l’actual director de Simfovents, Francisco Valero-Terribas, em varen
suggerir adaptar aquesta peça per poder fer-la amb banda i cor. Aquest projecte va ésser
truncat per la pandèmia. No obstant això, aprofitant que sembla que podem dir que ens estem
sortint d’aquest període pandèmic, en Joan Company em va tornar a contactar perquè volia
reprendre aquesta obra suggerint-me aquesta vegada, i per tema d’espais, fer-ne una versió
de cambra. Així és que finalment aquest diumenge 18 podrem escoltar Entre Cants i
Caramelles en versió de cambra per a cor, quintet de metalls, percussió i piano.
També vull destacar l’ajuda que han estat els consells en matèria coral que en Joan Company
ha tingut a bé donar-me. Per jo ha estat molt enriquidor durant el procés creatiu, ja que, per a
mi, anar més enllà de la composició instrumental significa sortir de la meva zona de confort,
més encara quan la meva formació musical no està especialitzada en la composició.

Et fa il·lusió que la família coral de la UIB t’estreni aquesta obra?
És clar que sí! Durant aquest temps en què form part de Simfovents Palma són diverses les
ocasions en les quals he pogut col·laborar amb la Coral Universitat de les Illes Balears i sempre
ha estat un guster fer feina junts, de fet conec uns quants dels seus integrants. Si a més li
afegeixes que el concert serà amb la resta de cors que integren la família coral de la UIB, estic
convençut que serà un concert molt emocionant i emotiu. No es pot demanar més.

_______

Con motivo del estreno de la pieza Entre cants i caramelles en el concierto de Navidad de este año hablamos con José Vicente Franco Landete, su compositor, para profundizar de su mano un poco más en la obra. 

¿Quién es J. V. Franco Landete?
Bien, siempre es complicado definirse a uno mismo. Imagino que me podría describir como un
músico que ha tenido la suerte de poder dedicarse profesionalmente a la música. Soy
professor músico en Simfovents Palma, en la especialidad de tuba, razón por la cual ya hace
casi 14 años que resido en Mallorca de manera continuada. Ha sido durante este tiempo que
he desarrollado mi faceta como compositor, supongo que como resultado de mi personalidad
inquieta y el cariño que tengo por la música. Soy un amante de la naturaleza y de la
tranquilidad, disfruto de un buen paseo y de la buena comida en buena compañía, y que no
falten nunca una conversación interesante ni risas por cualquier motivo.

¿Por qué compusiste esta recopilación de canciones populares isleñas?
Como he dicho, tengo una personalidad suficientemente inquieta y no hay vertiente de la
música que no me atraiga. Este hecho me ha comportado una inmersión cultural en Mallorca
ligada directamente con el mundo de las “xeremies”. Toco las “xeremies” y creo que me puedo
considerar “xeremier”, lo cual me ha abierto una ventana enorme al repertorio de piezas
tradicionales que hay en Mallorca y, por afinidad, en Menorca, Ibiza y Formentera. El siguiente
paso ya era más sencillo y, sobre todo, cuando te encuentras piezas de gran calidad y belleza.

¿Qué destacarías o comentarías de esta pequeña recopilación navideña?
Si he de destacar algo de esta obra, es su proceso creativo. Inicialmente la compuse sólo para
banda, puramente instrumental. Posteriormente surgió el proyecto de colaboración entre
Simfovents Palma y la Coral Universitat de les Illes Balears, a partir del cual Joan Company y el
actual director de Simfovents, Francisco Valero-Terribas, me sugirieron adaptarla para poderla
interpretar con banda y coro. Este proyecto se truncó por la pandemia. No obstante,
aprovechando que parece que este período pandémico se está superando, Joan Company
volvió a contactar conmigo porque quería retomar esta obra solicitando esta vez, y por
cuestión de espacio, una versión de cámara. Así es que finalmente este domingo 18 podremos
escuchar Entre Cants i Caramelles en versión de cámara para coro, quinteto de metales,
percusión y piano.
También quiero destacar la ayuda que han supuesto los consejos desde el punto de vista coral
que Joan Company me ha ofrecido con gusto. Para mí ha sido muy enriquecedor durante el
proceso creativo, ya que, para mí, ir más allà de la composición instrumental significa salir de
mi zona de confort, y sobre todo teniendo en cuenta que mi formación musical no está
especializada en la composición.

¿Te hace ilusión que la família coral de la UIB te estrene esta obra?
¡Por supuesto! Durante este tiempo en el que formo parte de Simfovents Palma son varias las
ocasiones en las que he podido colaborar con la Coral Universitat de les Illes Balears y siempre
ha sido un placer trabajar juntos, de hecho conozco a algunos de sus integrantes. Si además le
añades que el concierto será con el resto de coros que integran la familia coral de la UIB, estoy
convencido de que será un concierto emocionante y emotivo. No se puede pedir más.

Deixa un comentari

* Camps obligatoris

captcha

Please enter the CAPTCHA text