Integrants

Sopranos:

Júlia Balaguer
M. Assumpció Ballester
Esther Barceló
Lidia Fernández
M. Antònia Garcia
Irene Gili
Beatriz Gosálvez
Caterina Guasp
Elena Merino
Concepció Oliver
Margalida Ramis
M. Jesús Riera
M. Àngels Riera
Joana M. Riutort
Amelia Sánchez
M. Cristina Sastre
Elisa Soto
M. del Carmen Vidal

Contralts:

Patricia Boyle
Maria Gómez
Esperança Leal
Colleen Mackey
Inès Mas Vadell
M. del Mar Matas
M. Dolors Morell
M. Teresa Pérez
Bàrbara Salvà
Antònia M. Sureda
Conny Vignolle

Tenors:

Gerard Abril
Biel Alemany
Pep Amengual
Luis Biasini
Rafel Calle
Santiago Francia
Guillem Monserrat
Antoni Pons
José M. Puigserver
Bartomeu Ramis
Jaume Servera
Pep Vaquer

Baixos:

Gabriel Balaguer
Pere Bonet
Rafel Castell
Miquel Company
Pep Forteza
Pep Matas
Gabriel Oliver
Marià Portas
Jorge Pablo Rodríguez
Antoni Serra Roca
Sebastià Servera

Tècnica vocal:
Lidia Fernández

Professor de cant:
Josep Miquel Ribot

Pianista:
Yuko Mizutani