Passió segons Sant Marc, de J. S. Bach. Coral i Orfeó de la Universitat de les Illes Balears i BACHrroc Ensemble

La Coral i Orfeó de la Universitat de les Illes Balears i BACHrroc Ensemble oferiran la Passió segons Sant Marc, de J. S. Bach sota la direcció de Joan Company.

Passió segons Sant Marc