“Officium defunctorum” de Tomás Luis de Victoria
Entrada gratuïta
Programa/repertori: Officium defunctorum de Tomás Luis de Victoria, amb la participació de Pere  Casellas, fagot, i Tomeu Mut, orgue.
Organitzador: La Seu
Direcció: Joan Company