“Mítiques!. Una celebració musical en femení”
Preu entrada: 5 €
Programa/respertori: concert amb motiu del Dia de la Dona
Pianista: Jesús López
Relatora: Aina S. Erice
Organitzador: Servei d’Activitats Culturals i Coral Universitat de les Illes Balears
Direcció: Lidia Fernández