Concert amb motiu de la Festa de Sant Jordi
Entrada a determinar
Programa/respertori: concert amb motiu de la Festa de Sant Jordi. Trobada amb la Coral de l’Associació Cultural Musical (ACM) de ses Salines
Organitzador: Coral ACM de ses Salines
Direcció: Santi Francia

Pròxims concerts