activitats

La Coral UIB pertany al Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries de la UIB des del qual s’organitzen i coordinen les diferents activitats culturals, els programes d’Universitat Oberta i els cursos d’estiu, entre altres coses. És per això que us volem donar a conèixer les activitats que fan dues unitats que també en formen part, com és el Servei d’Activitats Culturals (SAC) i la Universitat Oberta per a Majors  (UOM), i que tengueu accés als seus webs des del de la Coral.