La Partituroteca i Centre de Documentació Musical de la UIB
Publicada el 29/07/2013

La Partituroteca i Centre de Documentació Musical, creada el 1996 per Joan Company, és un centre de consulta, recerca, informació, recepció i difusió de tot tipus de documentació musical, amb especial deferència a la producció de les Illes Balears.

Està integrada en el Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears i ubicada al tercer pis de l’edifici Sa Riera. Disposa de cinc espais destinats a sala de consulta, fonoteca i sala d’assaig, arxiu, magatzem i un despatx on es custodien els arxius històrics d’especial rellevància.

S’adreça i resta oberta a tots els interessats en la música i els músics de les nostres illes: professorat i estudiants universitaris, alumnes dels conservatoris, professors de música de primària i de secundària, escoles de música, i a tots els professionals o afeccionats a la música en general.

Els seus documents estan informatitzats amb dos programes, FileMaker, d’àmbit local, i Innopac, de gestió de biblioteques. A més, el centre té accés a les bases de dades d’informació musical de tot el món.

La documentació s’estructura en:
Enregistraments sonors. Música clàssica, popular i moderna de les Balears. Música clàssica de totes les èpoques, de tots els països i de més de 40 editorials fonogràfiques. En total es poden consultar prop de 8.000 enregistraments sonors.

Hemeroteca. Subscripcions locals, nacionals i internacionals. Buidatge dels principals títols.

Biblioteca.
– Obres de referència: enciclopèdies i diccionaris especialitzats.
– Monografies musicals.
– Musicologia balear: biografies, estudis, trobades, festivals, congressos, etc.

Partituroteca.
En procés de reconversió a Innopac i amb especial cura de la producció illenca, del repertori coral i de la pedagogia musical. Les partitures s’organitzen en música orquestral, lírica, coral, de cambra, de tecla, de banda, repertori infantil i reculls diversos.
La Partituroteca va publicant repertori musical sota el títol ‘La Nostra Música’, una col·lecció que a hores d’ara té vint-i-nou títols editats sobre música coral, banda de música, obra simfònica i repertori infantil.

Llegats i fons documental – compositors de les Illes Balears.
Gràcies a les donacions fetes per familiars o pels compositors mateixos, podem disposar del major catàleg d’obres de compositors de les Illes Balears reunides en un sol espai i disponibles per a totes les persones interessades. Resta obert a la recepció de nous llegats i està en fase de catalogació dels existents:

– Llegat Joan Maria Thomàs (donació feta per la família Thomàs-Sabater), constituït per partitures editades i manuscrites, publicacions d’Ediciones Capella Clàssica, col·leccions de les revistes Philharmonia i Pax et Ars, epistolari de Thomàs, fotografies i diapositives, programes de concerts, quaderns d’activitats diverses (sermons, festivals Chopin, etc.).

– Llegat d’Antoni Matheu (donació feta per Bartomeu Matheu), constituït per totes les composicions manuscrites de l’autor, biblioteca, partitures (orgue, piano, orquestra), exemplars discogràfics i, sobretot, reduccions d’òpera de l’arxiu de Julià Samper.

– Llegat d’Antoni Torrandell (donació feta per Bernat Torrandell), integrat per còpies de tota la seva producció i documents biogràfics catalogats pel seu fill.

– Llegat de Bartomeu Oliver (donació feta per Bartomeu Massanet), format per tota l’obra editada i manuscrita del compositor, documents personals, etc.

– Llegat de Tomàs Seguí Payeras (donació feta per ell mateix), integrat per una col·lecció bibliogràfica musical i un important arxiu sonor sobre música clàssica (uns 5.000 LP, 640 vídeos, 500 cassets i 40 cintes d’enregistraments professionals).

Arxiu musical del Parlament de les Illes Balears: provinent de l’antiga biblioteca del Círculo Mallorquín, està constituït per música de saló, òperes, obres inèdites de Miquel Marquès, etc.

– Altres donacions (partitures, revistes, bibliografia, discografia): Joan Moll, Anthony Bonner, Agustí Aguiló, Joan Company, Família Salleras-Martorell, Fundació ACA, Ona Digital, Blau, Conselleria de Cultura del Govern balear, Consell Insular de Mallorca, Consell Insular d’Eivissa i diversos ajuntaments de les Illes.

– Fons Antoni Noguera (recepció, catalogació i buidatge de l’original de Memoria de cantos, bailes y tocatas populares de Mallorca) i Honorat Noguera (edició del Vou-veri vou de 1887, entre d’altres).

Com a centre de recerca, la Partituroteca i Centre de Documentació Musical anualment rep consultes i visites de més d’un centenar d’usuaris, sobretot investigadors, estudiants de música, de magisteri musical, de musicologia i d’història de l’art. Es realitzen consultes des de la Península i l’estranger, així com préstec i escaneig de nombrosos documents.

Direcció: Joan Company
Bibliotecàries: Lluïsa Rullan i Clara Rullan
Coordinadora projecció activitats: Catalina Morey

Per a més informació:
https://www.coraluib.com/partitures/

Consultes al catàleg:
http://biblioteca.uib.cat/

Deixa un comentari

* Camps obligatoris

captcha

Please enter the CAPTCHA text