Poema Harmònic. Officium Defunctorum, de T. L. de Victoria i música profana del Renaixament

Poema Harmònic (cor de cambra, filial de la Coral Universitat de les Illes Balears) oferirà un programa de música renaixentista interpretant l’Officium Defunctorum, de T. L. de Victoria.

Director: Joan Company

Organista: Bartomeu Mut

Baixó: Pere Caselles

Poema Harmònic