Missa de celebració del patró de Monti-Sion
Entrada gratuïta
Programa/respertori: el cor participarà a la missa de celebració del patró de Monti-Sion i de l’entrada del nou superior de la parròquia
Organitzador: Església de Monti-Sion
Direcció: Concepció Oliver