Concert a la Catedral de Mallorca
Entrada a determinar
Programa/respertori: a determinar
Organitzador: La Seu
Direcció: Joan Company