Celebració de la Missa de la Mare de Déu de la Salut

Entrada gratuïta
Programa/respertori: participació en la celebració de la Missa de la Mare de Déu de la Salut
Organitzador: Església de Sant Miquel
Direcció: Concepció Oliver