Integrants

Sopranos:
Margalida Arbona
M. Assumpció Ballester
Esther Barceló
Lidia Fernández
M. Antònia García
Irene Gili
Caterina Guasp
Cristina Llabrés
Juana Melià
Neus Melià
Elena Merino
Concepció Oliver
Margalida Ramis
Àngels Riera
Joana M. Riutort
M. Cristina Sastre
Elisa Soto
M. del Carmen Vidal

Contralts:
Margalida Bover
Patricia Boyle
Antònia Crespí
Maria Gómez
M. Antònia Gomis
Inès Mas Vadell
M. del Mar Matas
M. Dolors Morell
Mònica Nigorra
M. Teresa Pérez
Massiel Rodríguez
Bàrbara Salvà
Antònia M. Sureda
Noemí Victory

Tenors:
Gerard Abril
Biel Alemany
Pep Amengual
Luis Biasini
Rafel Calle
Maties Cerdà
Pere Cortés
Rafel Domingo
Santiago Francia
Guillem Monserrat
Antoni Pons
Bartomeu Ramis
Pep Vaquer

Baixos:
Gabriel Balaguer
Rafel Castell
Miquel Company
Gabi Esnal
Pep Matas
Gabriel Oliver
Marià Portas
Antoni Puigserver
Jorge Pablo Rodríguez
Antoni Serra Roca
Sebastià Servera

Tècnica vocal:
Cristina Llabrés

Professor de cant:
Josep Miquel Ribot

Pianista:
Yuko Mizutani