Cor de Mestres Cantaires de la UIB

El Cor de Mestres Cantaires fou fundat per Joan Company l’any acadèmic 1999-2000 en el si de les corals filials de la Coral Universitat de les Illes Balears (Corals Infantils de Joventuts Musicals, Cor de Pares i Mares de la UIB, Coral Juvenil de Joventuts Musicals, Orfeó Universitat de les Illes Balears, Poema Harmònic i Cor de Majors de la UIB). N’han estat directors Josep Alarcón, Maria Antònia Gomis i Irina Capriles. Des d’octubre de 2010, Pilar Riera n’és la directora titular.

Cor-de-Mestres-Cantaires

Aquest cor va sorgir atesa la demanda d’un gran grup de mestres i professors de formar un fòrum de trobada i d’intercanvis d’experiències pedagogicomusicals i, a més, de millorar-ne la formació vocal i coral.

Va debutar el desembre de 1999 en el tradicional Concert de Nadal de la Universitat de les Illes Balears a l’Auditòrium de Palma. Des de llavors ha continuat realitzant actuacions públiques en diferents poblacions de l’illa de Mallorca: Consell, Cala Rajada, Auditori d’Alcúdia, Sóller, Port de Pollença, Auditori Municipal de Felanitx, Binissalem, el Toro (Calvià); a diferents esglésies i teatres de Palma; i a Menorca: església de Sant Bartomeu de Ferreries. Fora de les illes ha actuat a Barcelona, La Sénia (Tarragona) i a l’Alguer-Sardenya (Itàlia).

Ha participat en el projecte del Messies participatiu, organitzat per la Caixa; ha actuat en el I i II Festival Coral de Primavera; en la XVII edició dels Concerts a Banyalbufar; ha col·laborat amb la Coral Universitat de les Illes Balears en l’estrena de la Processó dels Profetes d’Antoni Martorell, a la Seu de Palma. Ha col·laborat en diverses ocasions amb el grup instrumental Polissonia. Cal destacar la intepretació que va fer de Missa per la pau de K. Jenkins, juntament amb la Coral Juvenil de Joventuts Musicals de Palma, l’Orfeó Universitat de les Illes Balears i l’Orquestra del Conservatori Professional de les Illes Balears, dirigits per Fernando Marina, a l’Auditòrium de Sa Màniga (Cala Millor), al claustre de Sant Francesc a Muro i al Castell de Bellver a Palma.

Pilar Riera és llicenciada en filologia hispànica i titulada professional de música en les especialitats de piano i cant. A més, va realitzar un postgrau en Educació de la veu a la Universitat d’Alcalá d’Henares.

Durant 10 anys, ha exercit com a professora d’Educació de la veu i de Formació vocal i auditiva del CESAG (Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez). Ha format part de l’equip de directors de les Corals Infantils de la UIB.

Actualment, és professora de música en l’IES Madina Mayurqa, directora del Cor de Mestres Cantaires de la UIB, i membre, solista i professora de tècnica vocal de la Coral UIB.

directora

Pilar Riera – Directora  del Cor de Mestres Cantaires de la UIB

Sopranos:
Mayte Abargues
Carmen Hiraldo
Núria Borrell
Francisca Brotons
Micaela Caffaro
M. del Mar Calafat
Joana Crawford
M. Milagros Dueñas
Glòria Ferrer
Marta Flexas
Olga Lobón
Catalina Llobera
Magdalena Mateu
M. Magdalena Pastor
M. Rosa Prunés
Xisca Rosselló
Maria Salvà
Susana Soto
Maribel Taroncher

Contralts:
Francisca Alemany
Apol·lònia Alou
M. Antònia Barceló
Margarita Bestard
M. Asunción Cardero
Carme Coll
Carme Julià
Catalina M. Mas
Nasi Morell
Lourdes Morell
M. Elvira Nadal
Francisca Salvà
Aina M. Sansó
M. de las Mercedes Valero
Francisca Vidal

Tenors:
Albert Company
Miquel López
Rafel Vadell

Baixos:
Federico Garau
Guillem Mora
Joan Palmer
Jaume Roig
Miquel Salom